Logo Gmina Tczów

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 22076
W sumie: 60790

News

News zdjęcie id 271

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W ZWOLENIU

03.11.2016

"W związku z trwającym okresem grzewczym i odnotowanymi przypadkami zatruć tlenkiem węgla
(zaczadzeń) oraz pożarami, przypominam o ciążącym na właścicielach i zarządcach obowiązku
poddawania kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, użytkowanych obiektów budowlanych, w
szczególności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i
wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać - w odniesieniu do
przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych - osoby
posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych,
kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy
jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - wyłącznie osoby posiadające uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalności.
Na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa ponadto
obowiązek usunięcia, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych
uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia
ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożarem, wybuchem albo zatrucie gazem (zgodnie z art. 70 ust. 1
ustawy - Prawo budowlane). Obowiązek ten powinien być potwierdzony w protokole z kontroli
obiektu budowlanego, a osoba dokonującą kontroli obowiązaną jest przesłać kopie tego protokołu
do właściwego organu.
Jednocześnie informuję, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny
(zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt
budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega
grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy - Prawo budowlane).
Zwracam się do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych o bezzwłoczne
wykonywanie ww. obowiązków, określonych w art. 61, 62 i 70 ustawy – Prawo budowlane,
związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz ich
bezpiecznym użytkowaniem."
PINB W ZWOLENIU
inż. Jan Galewski

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Tczów

Arkadiusz Baran 

przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków:

czwartek 15.00-16.30

Urząd Gminy Tczów

Tczów 124
26-706 Tczów
tel. 48 67 68 023
gmina@tczow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.