BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Informacja w sprawie złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa

SOŁTYS

 

 

Informacja w sprawie złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa

 

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa (Załącznik nr 1) powinien zawierać:

  1. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
  2. nazwę sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa,
  3. okres pełnienia funkcji sołtysa.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Tczowie
Tczów 124, 26 – 706 Tczów
Sekretariat pokój nr 12

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Zgodne z art. 217 § 3 Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Zaświadczenie lub  postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Tczów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

V. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 7 czerwca 2023 roku o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073).

 

Załącznik nr 1 – Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego okres pełnienia funkcji sołtysa  


Załącznik nr 1 do pobrania:

Ułatwienia dostępu