Urząd Gminy

        SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W TCZOWIE

Załącznik do regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tczowie przyjętego Zarządzeniem nr 80.2023
 Wójta Gminy Tczów z dnia 21 listopada 2023 roku

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Tczów
Wójt Gminy Arkadiusz Baran wojt@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 200
Sekretarz Gminy Renata Wólczyńska sekretarz@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 205
Skarbnik Gminy Joanna Bednarczyk skarbnik@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 203
Inspektor Ochrony Danych Kinga Rudnicka iod@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 209

Referat finansowy

Zastępca Skarbnika Gminy Joanna Kupis ksiegowosc@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 202
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej Justyna Mital, Sylwia Chebdowska, Milena Kapcia gmina@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 202
Stanowisko ds. księgowości podatkowej oraz rozliczeń opłat za odpady komunalne Paulina Chmurzyńska odpady@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 204
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych oraz rozliczeń opłat za pobór wody i odprowadzania ścieków Anna Tomczak podatki@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 204
Stanowisko ds. kasy Anna Chołuj kasa@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 207
Stanowisko ds. obsługi punktu konsultacyjno -informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze” Teresa Urbanek iod@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 209

Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Danuta Wolszczak gpr@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 303
Stanowisko ds. USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych Anna Suwała usc@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 305

Referat organizacyjny

Kierownik Referatu Katarzyna Woźniak kadry@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 304
Stanowisko pracy ds. oświaty Justyna Lewandowska oswiata@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 308
Stanowisko pracy ds. kadr i płac Aneta Świgoń aneta.swigon@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 307
Stanowisko pracy ds. kadr i płac Magdalena Zientecka oswiata2@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 307
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy Urszula Kacperczyk rada@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 201
Sekretariat Magdalena Dziewit sekretariat@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 201

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa

Kierownik Referatu Małgorzata Solecka solecka@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 301
Stanowisko ds. obronnych, OC i zarządzania kryzysowego Kinga Rapczyńska osp@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 301
Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami Danuta Wolszczak gpr@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 303
Pomoc administracyjna Anna Chmurzyńska anna.chmurzynska@tczow.pl 48 676 80 23 wew. 303

Referat Gospodarczy

Kierownik Referatu Artur Wulczyński