Położenie

Gmina Tczów położona jest w południowo- wschodniej części województwa mazowieckiego.
Powierzchnia ogólna gminy wynosi 72,12 km2 z czego użytki rolne stanowią 63,44 km2, czyli 86%. Gminę zamieszkuje ok. 5 tys. osób w 15 wsiach sołeckich. Wiodącą funkcją gminy jest produkcja rolnicza. Wszystkie miejscowości gminy są stelefonizowane.

W Tczowie znajduje się stacja wodociągowa, która zaopatruje w wodę całą gminę. Obecnie 100% gminy jest zwodociągowana, a ponad 80% gminy jest skanalizowana.

14 listopada 2004 roku została oddana do użytku oczyszczalnia ścieków. W oczyszczalni wykorzystano najnowsze rozwiązania technologii biologiczno-mechanicznej. Jednocześnie z budową oczyszczalni została wybudowana sieć kanalizacji w miejscowości Tczów o długości 16 km i liczbie przyłączy 141.

Następnie w 2005 roku wykonanie sieci kanalizacji ciśnieniowej w miejscowości Bartodzieje o długości 11 354 m i 132 przyłączy.

W 2008 roku wykonano 121 przyłączy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brzezinki Stare.

W 2010/2011 roku wykonano sieć kanalizacyjną w Rawicy Starej i Rawicy Nowej.

Obecnie w Gminie Tczów do sieci kanalizacyjnej jest podłączonych 554 gospodarstw domowych.

Głównym obiektem zabytkowym gminy jest Parafia św. Jana Chrzciciela, murowany trójnawowy, wybudowany w latach 1910-1926. Jest on przykładem neogotyckiej architektury sakralnej.

Na terenie gminy najprężniej działa firma z siedzibą w Rawicy zajmująca się odlewnictwem i produkcja sprzętu telefonicznego.

W miejscowości Borki działa masarnia produkująca smaczne wyroby na potrzeby rynku lokalnego.

 

W gminnej miejscowości Tczów znajdują się siedziby:

 • Urzędu Gminy,
 • Oddziału Banku Spółdzielczego w Zwoleniu,
 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
 • Apteka,
 • Szkoły podstawowe w Brzezinkach Starych, Janowie, Rawicy oraz w Tczowie,
 • Przedszkole Gminne w Tczowie,
 • Gminny Żłobek w Tczowie,
 • Zakład Obrotu Rolnego w Zwoleniu, placówka w Tczowie,
 • Poczta,
 • Ochotnicza Straż Pożarna ( Tczów, Rawica, Tynica, Bartodzieje),
 • Gabinet Stomatologiczny,
 • Punkt weterynaryjny,
 • oraz sieć sklepów spożywczo-przemysłowy.