Czyste powietrze

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Czyste-powietrze.jpg

Szanowni Państwo w gminie Tczów od dnia 11-07-2019r. działa punkt konsultacyjny Programu ,,Czyste Powietrze”.

Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zmieniając stary piec ,,kopciuch” istnieje możliwość uzyskania dotacji z Programu ,,Czyste Powietrze”.

Więcej informacji uzyskają Państwo w w/w punkcie konsultacyjnym, lub telefonicznie pod numerem 048 676 80 23 wew. 209 oraz na stronie internetowej:

WFOŚiGW Radom Portal Beneficjenta lub https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania .

W gminie Tczów zrealizowano już:

Liczba wniosków złożonych o dofinansowanie: 175

Liczba zawartych umów: 104

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 66

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:  2672421,71 zł


Informacje w dokumencie do pobrania: