OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 111-1.jpg


WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 207
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:05 dnia 13.09.2023

 

 

Zjawisko/Stopień zagrożeniaBurze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)powiaty: garwoliński(75), kozienicki(73), lipski(71), łosicki(69), miński(67), ostrowski(63), otwocki(66), Siedlce(70), siedlecki(70), sokołowski(64), węgrowski(67), zwoleński(74)
Ważnośćod godz. 20:00 dnia 13.09.2023 do godz. 02:00 dnia 14.09.2023
Prawdopodobieństwo70%
PrzebiegPrognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.
SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 mazowieckie (12 powiatów)
od 20:00/13.09 do 02:00/14.09.2023 deszcz 20 mm, grad, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów: garwoliński, kozienicki, lipski, łosicki, miński, ostrowski, otwocki, Siedlce, siedlecki, sokołowski, węgrowski i zwoleński.
RSOWoj. mazowieckie (12 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem.
UwagiBrak.
Zjawisko/Stopień zagrożeniaBurze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)powiaty: ciechanowski(60), gostyniński(56), legionowski(62), makowski(62), mławski(62), nowodworski(60), ostrołęcki(64), Ostrołęka(64), Płock(57), płocki(57), płoński(57), przasnyski(64), pułtuski(62), sierpecki(56), sochaczewski(59), Warszawa(63), warszawski zachodni(63), wołomiński(62), wyszkowski(62), żuromiński(60)
Ważnośćod godz. 17:00 dnia 13.09.2023 do godz. 24:00 dnia 13.09.2023
Prawdopodobieństwo80%
PrzebiegPrognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.
SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 mazowieckie (20 powiatów)
od 17:00/13.09 do 24:00/13.09.2023 deszcz 20 mm, grad, porywy 85 km/h. Dotyczy powiatów: ciechanowski, gostyniński, legionowski, makowski, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, Płock, płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, Warszawa, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski i żuromiński.
RSOWoj. mazowieckie (20 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem.
UwagiBrak.
Zjawisko/Stopień zagrożeniaBurze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)powiaty: białobrzeski(69), grodziski(67), grójecki(69), piaseczyński(67), pruszkowski(66), przysuski(70), Radom(72), radomski(72), szydłowiecki(76), żyrardowski(66)
Ważnośćod godz. 17:00 dnia 13.09.2023 do godz. 24:00 dnia 13.09.2023
Prawdopodobieństwo80%
PrzebiegPrognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.
SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 mazowieckie (10 powiatów) od 17:00/13.09 do 24:00/13.09.2023 deszcz 25 mm, grad, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów: białobrzeski, grodziski, grójecki, piaseczyński, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki i żyrardowski.
RSOWoj. mazowieckie (10 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem.
UwagiBrak.
Zjawisko/Stopień zagrożeniaUpał/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)powiaty: białobrzeski(68), ciechanowski(59), garwoliński(74), gostyniński(55), grodziski(66), grójecki(68), kozienicki(72), legionowski(61), lipski(70), makowski(61), miński(66), mławski(61), nowodworski(59), ostrołęcki(63), Ostrołęka(63), otwocki(65), piaseczyński(66), Płock(56), płocki(56), płoński(56), pruszkowski(65), przasnyski(63), przysuski(69), pułtuski(61), Radom(71), radomski(71), sierpecki(55), sochaczewski(58), szydłowiecki(75), Warszawa(62), warszawski zachodni(62), węgrowski(66), wołomiński(61), wyszkowski(61), zwoleński(73), żuromiński(59), żyrardowski(65)
Ważnośćod godz. 14:00 dnia 11.09.2023 do godz. 18:00 dnia 13.09.2023
Prawdopodobieństwo80%
PrzebiegPrognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 13°C do 16°C.
SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 mazowieckie (37 powiatów) od 14:00/11.09 do 18:00/13.09.2023 temp. maks 31 st, temp min 13 st. Dotyczy powiatów: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom, radomski, sierpecki,
sochaczewski, szydłowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński i żyrardowski.
RSOWoj. mazowieckie (37 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach.
UwagiBrak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 111-1.jpg

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 203
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 05:04 dnia 30.08.2023

 

 

Zjawisko/Stopień zagrożeniaBurze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)powiaty: białobrzeski(67), garwoliński(73), grójecki(67), kozienicki(71), legionowski(60), lipski(69), makowski(60), miński(65), ostrołęcki(62), Ostrołęka(62), ostrowski(62), otwocki(64), piaseczyński(65), pruszkowski(64), przasnyski(62), przysuski(68), pułtuski(60), Radom(70), radomski(70), szydłowiecki(74), Warszawa(61), węgrowski(65), wołomiński(60), wyszkowski(60), zwoleński(72)
Ważnośćod godz. 12:00 dnia 30.08.2023 do godz. 20:00 dnia 30.08.2023
Prawdopodobieństwo80%
PrzebiegPrognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.
SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 mazowieckie (25 powiatów) od 12:00/30.08 do 20:00/30.08.2023 deszcz 35 mm, grad, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: białobrzeski, garwoliński, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, makowski, miński, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom,
radomski, szydłowiecki, Warszawa, węgrowski, wołomiński, wyszkowski i zwoleński.
RSOWoj. mazowieckie (25 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem
UwagiBrak.
Zjawisko/Stopień zagrożeniaBurze z gradem/2
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: łosicki(68), Siedlce(69), siedlecki(69), sokołowski(63)
Ważnośćod godz. 14:00 dnia 30.08.2023 do godz. 22:00 dnia 30.08.2023
Prawdopodobieństwo80%
PrzebiegPrognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 mazowieckie (4 powiaty) od 14:00/30.08 do 22:00/30.08.2023 deszcz 40 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: łosicki, Siedlce, siedlecki i sokołowski.
RSOWoj. mazowieckie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem
UwagiBrak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 111-1.jpg

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 157
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 13:22 dnia 04.08.2023

Zjawisko/Stopień zagrożeniaBurze z gradem/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)powiaty: garwoliński(60), kozienicki(57), lipski(57), zwoleński(60)
Ważnośćod godz. 18:00 dnia 04.08.2023 do godz. 16:00 dnia 05.08.2023
Prawdopodobieństwo90%
PrzebiegPrognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 mazowieckie (4 powiaty) od 18:00/04.08 do 16:00/05.08.2023 deszcz 55 mm, grad, porywy 90 km/h. Dotyczy powiatów: garwoliński, kozienicki, lipski i zwoleński.
RSOWoj. mazowieckie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem
UwagiZe względu na dynamiczną sytuację, ostrzeżenia mogą być aktualizowane.
Zjawisko/Stopień zagrożeniaSilny deszcz z burzami/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: białobrzeski(57), grójecki(57), przysuski(58), Radom(59), radomski(59), szydłowiecki(63)
Ważnośćod godz. 09:00 dnia 05.08.2023 do godz. 09:00 dnia 06.08.2023
Prawdopodobieństwo80%
PrzebiegPrognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Możliwy grad.
SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 mazowieckie (6 powiatów) od 09:00/05.08 do 09:00/06.08.2023 50 mm; porywy 65 km/h. Dotyczy powiatów: białobrzeski, grójecki, przysuski, Radom, radomski
i szydłowiecki
RSOWoj. mazowieckie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami
UwagiZe względu na dynamiczną sytuację, ostrzeżenia mogą być aktualizowane.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 111-1.jpg

 

 

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:58 dnia 20.07.2023

Nazwa biuraIMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie
ZjawiskaBurze z gradem
Obszarwojewództwo mazowieckie
powiaty: garwoliński, kozienicki, lipski, makowski, miński, ostrołęcki, Ostrołęka, otwocki, przasnyski, Radom, radomski, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński
Sytuacja meteorologicznaLokalnie nad regionem występują burze, którym punktowo towarzyszą opady deszczu o intensywnym natężeniu, do około 5mm/10 minut oraz porywy wiatru
do około 60 km/h. W kolejnych godzinach prognozowany jest dalszy rozwój burz, które będą przemieszczać się dość szybko z zachodu na wschód i południowy wschód. Wzrośnie również ryzyko gwałtowniejszego przebiegu burz, zwłaszcza pod względem porywów wiatru, które punktowo
mogą osiągać około 70 km/h.
UwagiKomunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Godzina i data wydaniagodz. 14:58 dnia 20.07.2023
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 111-1.jpg

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 141
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 22:36 dnia 19.07.2023

Zjawisko/Stopień zagrożeniaBurze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)powiaty: białobrzeski(51), ciechanowski(43), garwoliński(55), gostyniński(40), grodziski(48), grójecki(51), kozienicki(52), legionowski(43), lipski(52), łosicki(51), makowski(45), miński(47), mławski(46), nowodworski(42), ostrołęcki(47), Ostrołęka(47), ostrowski(46), otwocki(47), piaseczyński(47), Płock(41), płocki(41), płoński(40), pruszkowski(47), przasnyski(47), przysuski(52), pułtuski(43), Radom(54), radomski(54), Siedlce(52), siedlecki(52), sierpecki(40), sochaczewski(42), sokołowski(48), szydłowiecki(57), Warszawa(45), warszawski zachodni(46), węgrowski(48), wołomiński(45), wyszkowski(45), zwoleński(54), żuromiński(45), żyrardowski(48)
Ważnośćod godz. 11:00 dnia 20.07.2023 do godz. 20:00 dnia 20.07.2023
Prawdopodobieństwo80%
PrzebiegPrognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Silne porywy wiatru będą towarzyszyć również chmurom konwekcyjnym, niekoniecznie z wyładowaniami atmosferycznymi.
SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 mazowieckie (wszystkie powiaty) od 11:00/20.07 do 20:00/20.07.2023 deszcz 25 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSOWoj. mazowieckie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem
UwagiBrak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 111-1.jpg

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 138
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:57 dnia 17.07.2023

Zjawisko/Stopień zagrożeniaBurze/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)powiaty: ciechanowski(42), makowski(44), mławski(45), ostrołęcki(46), Ostrołęka(46), przasnyski(46), sierpecki(39), żuromiński(44)
Ważność
od godz. 22:00 dnia 17.07.2023
do godz. 09:00 dnia 18.07.2023
Prawdopodobieństwo80%
PrzebiegPrognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm
do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Możliwy drobny grad. Silne porywy wiatru będą towarzyszyć chmurom konwekcyjnym, nie koniecznie z wyładowaniami atmosferycznymi.
SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 mazowieckie (8 powiatów) od 22:00/17.07 do 09:00/18.07.2023 deszcz 15-25 mm, porywy 80 km/h, możliwy grad. Dotyczy powiatów: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, Ostrołęka, przasnyski, sierpecki i żuromiński.
RSOWoj. mazowieckie (8 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
UwagiBrak.
Zjawisko/Stopień zagrożeniaBurze z gradem/1 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: lipski(51), zwoleński(53)
Ważnośćod godz. 08:00 dnia 17.07.2023
do godz. 18:00 dnia 17.07.2023
Prawdopodobieństwo80%
PrzebiegPrognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm
do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Miejscami grad.
SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 mazowieckie (2 powiaty) od 08:00/17.07 do 18:00/17.07.2023 deszcz 35 mm, grad, porywy 85 km/h. Dotyczy powiatów: lipski i zwoleński.
RSOWoj. mazowieckie (2 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
z gradem
UwagiZmiana dotyczy ważności ostrzeżenia.
Zjawisko/Stopień zagrożeniaBurze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: białobrzeski(50), grójecki(50), kozienicki(51), przysuski(51), Radom(53), radomski(53), szydłowiecki(56)
Ważnośćod godz. 09:00 dnia 17.07.2023
do godz. 15:00 dnia 17.07.2023
Prawdopodobieństwo75%
PrzebiegPrognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm
do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad.
SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 mazowieckie (7 powiatów) od 09:00/17.07 do 15:00/17.07.2023 deszcz 30 mm, grad, porywy 65 km/h. Dotyczy powiatów: białobrzeski, grójecki, kozienicki, przysuski, Radom, radomski i szydłowiecki.
RSOWoj. mazowieckie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
z gradem
UwagiBrak.
Zjawisko/Stopień zagrożeniaBurze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: garwoliński(54), grodziski(47), legionowski(42), łosicki(50), miński(46), ostrowski(45), otwocki(46), piaseczyński(46), pruszkowski(46), pułtuski(42), Siedlce(51), siedlecki(51), sokołowski(47), Warszawa(44), warszawski zachodni(45), węgrowski(47), wołomiński(44), wyszkowski(44), żyrardowski(47)
Ważnośćod godz. 12:00 dnia 17.07.2023
do godz. 18:00 dnia 17.07.2023
Prawdopodobieństwo75%
PrzebiegPrognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm
do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.
SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 mazowieckie (19 powiatów) od 12:00/17.07 do 18:00/17.07.2023 deszcz 30 mm, grad, porywy 70 km/h. Dotyczy powiatów: garwoliński, grodziski, legionowski, łosicki, miński, ostrowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski, Siedlce, siedlecki, sokołowski, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski i żyrardowski.
RSOWoj. mazowieckie (19 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach
z gradem
UwagiBrak.
Zjawisko/Stopień zagrożeniaUpał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)powiaty: łosicki(48)
Ważnośćod godz. 12:00 dnia 16.07.2023
do godz. 20:00 dnia 17.07.2023
Prawdopodobieństwo85%
PrzebiegPrognozuje się upał. Temperatura maksymalna w niedzielę od 31°C do 34°C, w poniedziałek około 30°C. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 18°C do 20°C.
SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 mazowieckie (1 powiat) od 12:00/16.07 do 20:00/17.07.2023 temp. maks 33 st, temp min ok. 18 st. Dotyczy powiatów: łosicki.
RSOWoj. mazowieckie (1 powiat), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
UwagiBrak.
Zjawisko/Stopień zagrożeniaUpał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)powiaty: ciechanowski(40), gostyniński(39), grodziski(45), grójecki(48), legionowski(40), makowski(42), miński(44), mławski(43), nowodworski(40), ostrołęcki(44), Ostrołęka(44), ostrowski(43), otwocki(44), piaseczyński(44), Płock(40), płocki(40), płoński(38), pruszkowski(44), przasnyski(44), pułtuski(40), Siedlce(49), siedlecki(49), sierpecki(38), sochaczewski(40), sokołowski(45), Warszawa(42), warszawski zachodni(43), węgrowski(45), wołomiński(42), wyszkowski(42), żuromiński(43), żyrardowski(45)
Ważnośćod godz. 12:00 dnia 15.07.2023
do godz. 20:00 dnia 17.07.2023
Prawdopodobieństwo90%
PrzebiegPrognozuje się upał. Temperatura maksymalna w sobotę od 31°C na wschodzie do 35°C na zachodzie obszaru, w niedzielę od 30°C do 33°C, w poniedziałek około 30°C. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 18°C do 20°C.
SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 mazowieckie (32 powiatów) od 12:00/15.07 do 20:00/17.07.2023 temp. maks 35 st, temp min ok. 19 st. Dotyczy powiatów: ciechanowski, gostyniński, grodziski, grójecki, legionowski, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, pułtuski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński i żyrardowski.
RSOWoj. mazowieckie (32 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
UwagiBrak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 111-1.jpg

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 133
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 12:53 dnia 14.07.2023

Zjawisko/Stopień zagrożeniaUpał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)powiaty: białobrzeski(48), ciechanowski(40), garwoliński(52), gostyniński(39), grodziski(45),grójecki(48), kozienicki(49), legionowski(40), lipski(49), makowski(42), miński(44),mławski(43), nowodworski(40), ostrołęcki(44), Ostrołęka(44), ostrowski(43), otwocki(44), piaseczyński(44), Płock(40), płocki(40), płoński(38), pruszkowski(44), przasnyski(44), przysuski(49), pułtuski(40), Radom(51), radomski(51), Siedlce(49), siedlecki(49), sierpecki(38), sochaczewski(40), sokołowski(45), szydłowiecki(54), Warszawa(42), warszawski zachodni(43), węgrowski(45), wołomiński(42), wyszkowski(42), zwoleński(51), żuromiński(43), żyrardowski(45)
Ważnośćod godz. 12:00 dnia 15.07.2023
do godz. 20:00 dnia 17.07.2023
Prawdopodobieństwo90%
PrzebiegPrognozuje się upał. Temperatura maksymalna w sobotę od 31°C na wschodzie do 35°C na zachodzie obszaru,
w niedzielę od 30°C do 33°C, w poniedziałek około 30°C. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 18°C do 20°C.
SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 mazowieckie (41 powiatów) od 12:00/15.07 do 20:00/17.07.2023 temp. maks 35 st, temp min ok. 19 st. Dotyczy powiatów: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński
i żyrardowski.
RSOWoj. mazowieckie (41 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach.
Uwagi Brak
Zjawisko/Stopień zagrożeniaUpał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)powiaty: łosicki(48)
Ważnośćod godz. 12:00 dnia 16.07.2023
do godz. 20:00 dnia 17.07.2023
Prawdopodobieństwo85%
PrzebiegPrognozuje się upał. Temperatura maksymalna w niedzielę od 31°C do 34°C, w poniedziałek około 30°C. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 18°C do 20°C.
SMSIMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 mazowieckie (1 powiat) od 12:00/16.07 do 20:00/17.07.2023 temp. maks 33 st, temp min ok. 18 st. Dotyczy powiatów: łosicki.
RSOWoj. mazowieckie (1 powiat), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
UwagiBrak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 111-1.jpg

 

 

 

Komunikat meteorologiczny z godz. 15:45 dnia 13.07.2023

Nazwa biuraIMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie
ZjawiskaBurze z gradem
Obszarwojewództwo mazowieckie
powiaty: lipski, łosicki, Siedlce, siedlecki, zwoleński
Sytuacja meteorologicznaOd południowego zachodu i zachodu nasuwa się strefa dobrze zorganizowanych burz z ulewnymi opadami deszczu. Chwilowe natężenie opadów sięga 10-15 mm. W związku z dość wolnym przemieszczaniem się całej strefy na wschód godzinowe sumy opadów w najbliższym czasie mogą dochodzić do 25-30 mm. Nadal istnieje zagrożenie porywami wiatru około 70 km/h oraz opadami dużego gradu.
UwagiKomunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż
opisany.
Godzina i data wydaniagodz. 15:45 dnia 13.07.2023
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.