BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie informuje, iż na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

po lewej stronie widnieje herb Gminy Tczów a po prawej napis Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tczów 124 26-706 Tczów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie informuje, iż na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii)
pojawił się komunikat dotyczący naboru wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku.

Wypełnione wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami prosimy składać do PCPR Zwoleń w terminie do dnia 31.01.2024 roku.


Ułatwienia dostępu