BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Prośba do mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie ankiety dot. ilości zagospodarowanych bioodpadów w kompostowniku przydomowym w roku 2023.

Szanowni Państwo

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety dot. ilości zagospodarowanych bioodpadów w kompostowniku przydomowym w roku 2023.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi u źródła tzn. wytworzonych i poddanych kompostowaniu w kompostownikach przydomowych na terenie gminy Tczów w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Ankieta jest przeznaczona dla osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach zamieszkałych i korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Ankietę należy odesłać lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Tczowie, Tczów 124, 26 – 706 Tczów lub na e-mail: odpady@tczow.pl do 29 lutego 2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tczowie, w pokoju nr 13 lub telefonicznie 48 676 80 23 wew. 204 lub za pośrednictwem e-maila: odpady@tczow.pl

Druk ankiety można pobrać poniżej, u Sołtysa lub w Urzędzie Gminy w Tczowie, pok. 13.


Ułatwienia dostępu