BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Harmonogram bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców powiatu Zwoleńskiego.

Na biurku stoi waga obok niej młotek sędziowski i dokumenty.

NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZWOLEŃSKIEGO – HARMONOGRAM NA 2024 ROK


Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez Starostę Zwoleńskiego.

Numer telefonu 48-677-96-23

Zgłoszenia na wizytę są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Urząd Gminy w Przyłęku

PONIEDZIAŁEK w godzinach od 9.00 do 13.00 Pokój nr 18
Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela radca prawny.

Urząd Gminy w Kazanowie

WTOREK w godzinach od 8.00 do 12.00 Pokój nr 6
Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela radca prawny.

Urząd Gminy w Tczowie

ŚRODA w godzinach od 8.00 do 12.00 Pokój nr 21
Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela adwokat.

Urząd Gminy w Policznie

CZWARTEK w godzinach od 8.00 do 12.00 Pokój nr 2a
Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela radca prawny.

ZWOLEŃ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 78 ( budynek Technikum Rolniczego)

PIĄTEK w godzinach od 08:00-12:00 Pokój nr 6
Dyżur przeznaczony jest na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, którą udziela adwokat/radca prawny.

ZWOLEŃ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac Kochanowskiego 1 (budynek Urzędu Miejskiego)

Punkt mieszczący się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwoleniu prowadzony jest przez organizację pozarządową – Fundację Instytut Spraw Publicznych ul. Zegara Słonecznego 2/1, 26-600 Radom

Dyżur przeznaczony na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

PONIEDZIAŁEK w godz. od 08:00 do 12:00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Dyżur przeznaczony na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, porad udzielać będzie radca prawny.

WTOREK – PIĄTEK – w godz. od 7.30- 11.30 Pokój nr 15

Mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych w dowolnym punkcie utworzonym na terenie Powiatu Zwoleńskiego.


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Al. Jerozolimskie 155, 02-325 Warszawa
22-250-63-25
www.parpa.pl

oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

– Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 800 – 12 – 00 – 02 (bezpłatny dla osób dzwoniących i czynny całą dobę) w tym:

 • dyżur w języku angielskim – poniedziałki, w godzinach 18.00-22.00
 • dyżur w języku rosyjskim – wtorki, w godzinach 18.00-22.00
 • dyżur prawny – środy, w godzinach 18.00-22.00

– telefoniczne dyżury prawników – 22 – 666 – 28 – 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17.00-21.00)

– e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

 • https://www.parpa.pl/index.php/przeciwdzialanie-przemocy/pogotowie-niebieska-linia

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej.

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. 22 55 60 800
www.uokik.gov.pl
Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek- piątek 8:15 – 16:15

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Zwoleniu

Starostwo Powiatowe ul. Jagiełły 4 – I piętro – w każdy czwartek
Tel. 48-676-33-89 w. 29

Rzecznik Finansowy

ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa
https://rf.gov.pl/

Telefon ogólny oraz recepcja:

 • 22 333 73 26
 • 22 333 73 27

Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
tel. (22) 425 11 94 – Kancelaria
https://warszawa.pip.gov.pl/
Porady prawne:
tel. 22 667 65 00- telefonów komórkowych
tel. 801 002 006 – z telefonów stacjonarnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

https://www.zus.pl/

Centrum Obsługi Telefonicznej 22 560 16 00*

Konsultanci są dostępni:
w dni robocze pon. – pt.: godz. 7.00 – 18.00
Automatyczny System Informacyjny jest dostępny:
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

Krajowa Informacja Skarbowa

ul. Warszawska 5
43-300 Bielska- Biała
tel.: 33 472 79 00
https://www.kis.gov.pl/start

Udzielanie informacji podatkowej lub celnej

 • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (z zagranicy)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Rzecznik Praw Obywatelskich

https://brpo.gov.pl/pl

INFOLINIA jest czynna:

 • w poniedziałek w godz. 10.00 – 18.00
 • od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Rzecznik Praw Dziecka


ul. Chocimska 6
00-791 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15.

Rzecznik Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
Telefoniczna Informacja Pacjenta:  800 -190-590
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pon. –  pt. w godz. 8.00-18.00

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego – województwo mazowieckiego

1. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
telefon centrala: (22) 45-82-800, (22) 45 82 500.

2. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

ul. Nowowiejska 27
00-665 Warszawa
Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny
Tel. +48 22 1165236, +48 22 1165238
e-mail: pzk@nczp.pl

3. Stowarzyszenie „Monar”

ul. Nowolipki 9B
00-151 Warszawa
tel. (22) 635-94-37
e-mail: biuro@monar.org
INFOLINIA czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 18:00 Numer: 574 734 814.

4. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

ul. Chmielna 10A/21,
00-020 Warszawa
tel: (22) 827 22 43

5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki  i Terapii Uzależnień w Radomiu

ul. 1905 roku 21
26-600 Radom
Numery telefonu do Ośrodka: 608-206-472, 798-468-798
Rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 18:00

6. Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu

ul. Krychnowicka 1
26-607 Radom
Izba przyjęć – Tel .48-3324718
Centrala – tel:. (48) 3324500

Narodowy Fundusz Zdrowia

Całodobowy i bezpłatny kontakt 7 dni w tygodniu   
Telefoniczna Informacja Pacjenta NFZ: 800 190 59

https://www.nfz.gov.pl/

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu

ul. Ludowa 7
26-700 Zwoleń
Telefon: 48 676 27 94, 48 676 46 49, 48 676 35 35
Obsługa interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1
tel./fax. 48 676-23-30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

ul. Wojska Polskiego 78 ( stary budynek Technikum Rolniczego)

tel./fax (48) 676 36 23
e-mail: http://www.pcpr@zwolen.pl/

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30.


Ułatwienia dostępu