BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Blisko 1,5 mln złotych dofinansowania na zakup nowego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawicy.

Na tle ścianka 25 lat Mazowsze. Przed nią Wójt Gminy Tczów Arkadiusz Baran z czekiem na 1 475 461,87 zł, Skarbnik Gminy Joanna Bednarczyk z podpisaną umową, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz Monika Tchórznicka Zastępca Dyrektora ds. EFRR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Druh Władysław Piorun – Prezes OSP Rawica, druh Jan Mazur, druh Sebastian Marchewka, druh Mariusz Kwaśnik oraz druh Bartłomiej Kwaśnik.

W dniu 17 stycznia 2024 roku Wójt Gminy Tczów Arkadiusz Baran oraz Skarbnik Gminy Joanna Bednarczyk podpisali umowę o dofinansowanie projektu: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawicy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu”, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.


W uroczystym podpisaniu umów z samorządowcami z powiatu lipskiego i zwoleńskiego wzięli udział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz Monika Tchórznicka Zastępca Dyrektora ds. EFRR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Przy podpisaniu umowy obecni byli również przedstawiciele jednostki OSP w Rawicy: Druh Władysław Piorun – Prezes OSP Rawica, druh Jan Mazur, druh Sebastian Marchewka, druh Mariusz Kwaśnik oraz druh Bartłomiej Kwaśnik.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 475 461,87 zł, Gmina Tczów zakupi ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawicy oraz przeprowadzi akcje edukacyjną dotyczącą zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych. Dzięki tym działaniom wzrośnie świadomość ekologiczna w regionie i poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Tczów.

Na tle ścianka 25 lat Mazowsze. Przed nią Wójt Gminy Tczów Arkadiusz Baran z czekiem na 1 475 461,87 zł, Skarbnik Gminy Joanna Bednarczyk z podpisaną umową, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz Monika Tchórznicka Zastępca Dyrektora ds. EFRR Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Druh Władysław Piorun – Prezes OSP Rawica, druh Jan Mazur, druh Sebastian Marchewka, druh Mariusz Kwaśnik oraz druh Bartłomiej Kwaśnik.

Ułatwienia dostępu