BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Na środku znajduje się figura w kształcie tarczy, a w niej kochająca się rodzina. Nad tarczą jest logo dodatku osłonowego dla polskich rodzin. W dolnym lewym rogu zaś logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska,

Od stycznia do końca kwietnia 2024r.  będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczowie lub internetowo przez ePUAP, profil zaufany, jednak taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. zostanie opublikowany w najbliższym czasie w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

 

Prosimy o nieskładanie wniosków o dodatek osłonowy na nieobowiązujących wzorach, gdyż będzie to skutkowało koniecznością ponownego złożenia wniosku na prawidłowym druku.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022r.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

  • 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy (opalanie domu węglem) w 2024 roku będzie wynosił:

  •  286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  • 822,25zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Ułatwienia dostępu