BIP Gmina Tczów Unia Europejska

„Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz renowacja schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Gminy w Tczowie”

3 stycznia 2024 r.

 

W dniu 18 grudnia 2023 roku Gmina Tczów zawarła umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu pn. „Budowa dwóch pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz renowacja schodów zewnętrznych przy budynku Urzędu Gminy w Tczowie”. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 201 157,51 zł, w tym dofinansowano 160 926,01 zł. Projekt dotyczy budowy dwóch pochylni przy budynku Urzędu Gminy w Tczowie w celu jego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie zostanie zrealizowane w 2024 roku. W najbliższym czasie rozpocznie się procedura zmierzająca do wyłonienia Wykonawcy.

Zakres robót obejmuje:

  • roboty rozbiórkowe,
  • wykonanie fundamentów,
  • wykonanie pochylni stalowej,
  • wykonanie krawężników z palisady,
  • wykonanie pochylni z kostki,
  • wykonanie balustrad.

W projekcie przede wszystkim zaplanowano swobodne i komfortowe dojście do budynku dla osób niepełnosprawnych. Osoby ze szczególnymi potrzebami m. in. osoby poruszające  się na wózku inwalidzkim czy też rodzic z wózkiem dziecięcym będzie miał możliwość swobodnego uczestnictwa w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami. Inwestycja przyczyni się również do poprawy komfortu życia dla osób słabowidzących jak i niewidomych. W zadaniu przewidziano zamontowanie tabliczki z oznaczeniami alfabetu braille oraz oznaczeń odblaskowych na chodniku i przed pochylniami. 


Ułatwienia dostępu