BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego – pumptrack w miejscowości Bartodzieje.

 

W Bartodziejach powstał kompleks sportowo-rekreacyjny – pumptrack

 

Miejscowość Bartodzieje zyskała nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny. Prace budowlane już się zakończyły i 25 września  obiekt został oddany do użytku. Powstał tu tor rowerowy – pumptrack. Samorząd gminy pozyskał na ten cel dofinansowanie zewnętrzne, które pokryło blisko 50% kosztów realizacji zadania.

Wykonawcą prac przy budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego była firma Rad Tracks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Iławy. Ich koszt wyniósł 352 000,00 złotych, a blisko 50% pokryło dofinansowanie zewnętrzne.
Wsparcie finansowe zostało przyznane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowoczesny, ogólnodostępny obiekt

W ramach realizacji operacji zostanie wykonany tor rowerowy, speedbox, doły chłonne a także przeprowadzone roboty porządkowe i wykończeniowe. Ponadto na speedboxie zostaną zamontowane stojaki na rowery, ławka oraz kosz. Teren wokół pumptracka zostanie wyprofilowany oraz obsiany mieszanką traw dedykowaną do mocnego użytkowania.

Odbiór techniczny kompleksu sportowo-rekreacyjnego odbył się 25 września br. Oznacza to, że mieszkańcy mogą już korzystać
z nowego obiektu. Tor rowerowy  – pumptrack jest doskonałym uzupełnieniem znajdującego się opodal boiska „Orlik”. W jego skład wchodzą boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne z wyznaczonym boiskiem do siatkówki, tenisa ziemnego i piłki ręcznej.

             Wybudowany pumptrack i tablica informacyjna dot. zadania budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo- rekreacyjnego – pumptrack w miejscowości Bartodzieje.


Wójt Arkadiusz Baran i Skarbnik Joanna Bednarczyk w obecności radnych miejscowości Bartodzieje Pani Anny Kisio i Pana Grzegorza Batora podpisali umowę z firmą Rad Track Sp z o o reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Jakuba Kowalskiego
na realizacje zadania pod nazwą: „Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo- rekreacyjnego – pumptrack w miejscowości Bartodzieje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Wartość zadania opiewa na kwotę 352 000,00 złotych a termin realizacji  przypada na rok 2023. „Cieszymy się że możemy tworzyć tak potrzebną infrastrukturę dla dzieci i młodzieży w Naszej Gminie. Bo Gmina Tczów to najlepsze miejsce na ziemi” – powiedział Wójt Arkadiusz Baran

             Podpisanie umowy z firmą Rad Track Sp. z o. o. na budowę ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego- pumptrack w miejscowości Bartodzieje.

Jest dofinansowanie na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego – pumptrack w Bartodziejach


Nowoczesny pumptrack – w miejscowości Bartodzieje powstanie kompleks sportowo-rekreacyjny. Samorząd gminy Tczów pozyskał na realizację inwestycji znaczące dofinansowanie i podpisał już w tej sprawie stosowną umowę. Wsparcie z zewnątrz wyniesie ponad 170 000,00 złotych.

Umowa na dofinansowanie podpisana

20 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie podpisano umowę na dofinansowanie budowy ogólnodostępnego obiektu sportowo- rekreacyjnego – pumptrack w miejscowości Bartodzieje. Dokument ze strony gminy Tczów parafowali: wójt gminy Tczów Arkadiusz Baran oraz skarbnik gminy Joanna Bednarczyk. – Celem naszych działań jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Tczów. Cieszymy się, że udało nam się pozyskać dofinansowanie na realizację tego zadania. W przyszłości planujemy kolejne przedsięwzięcia w obszarze infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Chcemy zapewnić zarówno uczniom naszych szkół, jak i mieszkańcom gminy jak najlepsze warunki do uprawiania aktywności fizycznej – podkreśla wójt.

Zewnętrzne wsparcie finansowe wyniesie 171 800,00 złotych. Środki zostały przyznane w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
. Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania to 300 000,00 złotych.

Komfortowy tor rowerowy

W ramach realizacji operacji zostanie wykonany tor rowerowy, speedbox, doły chłonne a także przeprowadzone roboty porządkowe i wykończeniowe. Ponadto na speedboxie zostaną zamontowane stojaki na rowery, ławka oraz kosz. Teren wokół pumptracka zostanie wyprofilowany oraz obsiany mieszanką traw dedykowaną do mocnego użytkowania.

Planowany termin zakończenia prac budowlanych to wrzesień tego roku.

Warto podkreślić, że nowy kompleks sportowo-rekreacyjny powstanie nieopodal boiska wielofunkcyjnego „Orlik”. W jego skład wchodzą boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne z wyznaczonym boiskiem do siatkówki, tenisa ziemnego i piłki ręcznej. Obiekt wyposażony jest w urządzenia, bramki i siatki. Nowoczesny tor rowerowy będzie doskonałym uzupełnieniem dla istniejącego boiska wielofunkcyjnego. Co ważne, cały kompleks będzie miał charakter ogólnodostępny, czyli może służyć nie tylko uczniom okolicznych szkół, ale także mieszkańcom gminy.


Ułatwienia dostępu