BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tczów w 2021 roku

Dofinansowanie z WFOŚIGW w Warszawie na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenów Gminy Tczów w 2021 roku

Gmina Tczów otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30.000,00 zł na na realizację zadania pn.: „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tczów w 2021 roku”.

Ułatwienia dostępu