BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tczów w 2022 roku

Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tczów w 2022 roku”

Gmina Tczów otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 35.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tczów w 2022 roku”.

Ułatwienia dostępu