BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w OSP Bartodzieje

Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej
w OSP Bartodzieje”

Gmina Tczów otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w kwocie 27 405,00 zł na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w OSP Bartodzieje”


Ułatwienia dostępu