BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Informacja dotycząca zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Informujemy, że zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy Tczów. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Tczowie, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady.

Informujemy również, że odpady powstałe z działalności rolniczej w naszej okolicy skupuje firma:

  1. Lobo, ul. Perzyny 116, 26-700 Zwoleń;
  2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe RADKOM Sp. z o. o., ul. Wincentego Witosa 76, 26 – 600 Radom

Zaś, opony od maszyn rolniczych można oddać w punktach, które świadczą usługi wymiany takich opon (za opłatą, w zależności od firmy) lub tam, gdzie dokonuje się zakupu nowych opon, w momencie realizacji zakupu.

Ułatwienia dostępu