BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Poziomy odzysku odpadów oraz miejsce ich zagospodarowania

Informacja o uzyskanych przez Gminę Tczów w 2021 roku poziomach odzysku odpadów oraz miejscach zagospodarowania odpadów.

Osiągnięte poziomy przez gminę:

  • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 20,01 %;
  • poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 23,97 %
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania –  2,93 %;

Osiągnięte poziomy przez firmę „PREZERO SERVICE WSCHÓD SP. Z O.O.:

  • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 5,15 %;
  • poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 67,97 %;
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania –  11,04 %;

Osiągnięte poziomy przez firmę „RADKOM SP. Z O.O.”:

  • poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 25,68 %;
  • poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych – 20,18 %
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania –  23,41 %;

Od 1 lipca 2013 r. odbierane zmieszane odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane są do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych prowadzonej przez P.P.U.H. „RADKOM” Sp. z o. o. ul. Witosa 94, 26-600 Radom.

Ułatwienia dostępu