BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Elektrośmieci czyli Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny to wszystkie uszkodzone, od dawna nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddać do:

  • Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Tczowie 116C (obok oczyszczalni ścieków);
  • podczas zbiórki odpadów realizowanej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „INTERBUD” Sp. z o. o., ul. Limanowskiego 154, 26 – 600 Radom, terminy odbioru zgodne z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych;

Ułatwienia dostępu