BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tczów z organizacjami

Herb Gminy Tczów

Informacja
z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2024″

W terminie od dnia 25 września 2023 r. do dnia 18 października 2023 r. przeprowadzono w  formie pisemnej konsultacje społeczne poprzez przyjmowanie uwag zgłaszanych na Formularzu opinii do projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.


Ułatwienia dostępu