BIP Gmina Tczów Unia Europejska

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCA PRZYMROZKÓW WIOSENNYCH

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Tczów szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem – przymrozków wiosennych w dniach od 22 do 27 kwietnia 2024 r. Wójt Gminy Tczów informuje, że istnieje możliwość składania przez producentów rolnych, u których wystąpiły przymrozki wiosenne wniosków 
o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym.
Wnioski o oszacowanie szkód należy składać od dnia 16.05.2024 r. do 24.05.2024 r. w Urzędzie Gminy Tczów, II piętro, pokój nr 22.

Przypominamy, że powierzchnia gospodarstwa rolnego oraz powierzchnia poszczególnych upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie, które producent rolny składa do ARiMR na 2024 r.(dlatego wskazane jest najpierw złożyć Wniosek o dopłaty bezpośrednie na 2024 r., a następnie Wniosek o oszacowanie szkód, co pozwoli na unikniecie rozbieżności w uprawach 
i powierzchniach).

Formularz wniosku jest dostępny do pobrania:

  • w Urzędzie Gminy Tczów – II piętro, pokój nr 22
  • ze strony internetowej Urzędu Gminy w Tczowie

Do wniosku rolnik dołącza:

  • kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2024, celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego;
  • w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt – kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji Rejestracji Zwierząt(IRZ) księga stada/paszporty.

Ułatwienia dostępu