BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Wójt Gminy Tczów informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. wybrano ofertę Klubu Sportowego „GRACJA” Tczów, z siedzibą w Tczowie.

Herb Gminy Tczów

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tczów informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. wybrano ofertę Klubu Sportowego „GRACJA” Tczów, z siedzibą w Tczowie i przyznano dotację w wysokości 150 000,00 zł.

Do udziału ww. konkursie wpłynęła jedna oferta.


Ułatwienia dostępu