BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Urząd Gminy w Tczowie informuję, iż zgodnie z Decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia

INFORMACJA

Urząd Gminy w Tczowie informuję, iż zgodnie z Decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tczów stawki za wodę
i ścieki  dla osób fizycznych i przedsiębiorców od 28 lipca 2023 r. będą wynosić:

Dla osób fizycznych:

  • za 1 m³ wody – 2,72 zł + podatek VAT,
  • za 1 m³  ścieków – 4,29 zł + podatek VAT.

Dla przedsiębiorców:

  • za 1 m³  wody – 2,79 zł + podatek VAT,
  • za 1 m³  ścieków – 4,30 zł + podatek VAT.

Ułatwienia dostępu