BIP Gmina Tczów Unia Europejska

IV edycja konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”

Szanowni Państwo,
do 31 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do IV edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza” organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Wszystkie osoby posiadające obiekty zabytkowe z terenu
województwa mazowieckiego zachęcam do zapoznania się
z wytycznymi konkursu i złożenia zgłoszenia konkursowego, w
przypadku kiedy dany zabytek spełnia warunki uczestnictwa w
konkursie. Tytuł renowacji roku mogą otrzymać zabytki w dwóch
kategoriach: obiektów wpisanych do rejestru zabytków i obiektów
figurujących w gminnej ewidencji zabytków. W konkursie może wziąć
udział każdy podmiot lub osoba będąca właścicielem bądź
posiadaczem zabytku, przy którym wykonano prace zgodnie z
prawem, zakończone po 1 stycznia 2021 roku.
Wszelkie informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są
dostępne na stronie Województwa:
https://mazovia.pl/pl/konkursy/renowacja-roku-zabytkow-mazowsza-3.html


Dodatkowych informacji udzielą:
Dominika Piluk, tel. 22 59 79 161, e-mail:
dominika.piluk@mazovia.pl
Kamila Kowalikowska-Stefens, tel. 22 59 79 530, e-mail:
kamila.kowalikowska-stefens@mazovia.pl

Ułatwienia dostępu