BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Konkurs filmowy ” Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie”

Zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskim konkursie „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie” organizowanym dla młodzieży i osób dorosłych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego
i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce.

Zadaniem uczestników będzie nagranie i przekazanie – zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi – filmu, w którym przedstawią
jak dzięki projektom realizowanym przy wsparciu budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zmieniło
się codzienne życie i otoczenie wokół nich.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria – młodzieży w wieku od 15 do 24 roku życia;
II kategoria – mieszkańców Polski powyżej 24 roku życia (w tym beneficjentów PO RYBY 2014-2020).

Filmy wraz z ze skanem formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres poczty elektronicznej myiryby@minrol.gov.pl
do 31.10.2023 r. do godz. 23:59.

Spośród nadesłanych prac konkursowych wybierzemy po 3 najlepsze w każdej kategorii.

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody pieniężne:
1.  za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
2. za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
3. za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto

Ponadto dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo w regulaminie konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem: I Ogólnopolski konkurs filmowy „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie” – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: MyiRYBY@minrol.gov.pl


Ułatwienia dostępu