BIP Gmina Tczów Unia Europejska

KOLEJNE DOFINANSOWANIE W KWOCIE 2 128 145,00 ZŁOTYCH TRAFI DO GMINY TCZÓW Z MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI.

Po lewej stronie Pan Kamil Bortniczuk - Minister Sportu i Turystyki. Po prawej napis: "Program Olimpia" niżej napis: "Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. W latach 2023-2024 przeznaczymy na ten cel 2 mld zł.".

KOLEJNE DOFINANSOWANIE W KWOCIE 2 128 145,00 ZŁOTYCH TRAFI DO GMINY TCZÓW Z MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI.

W dniu 18 maja 2023 r. Minister Sportu i Turystyki ogłosił wyniki pierwszego naboru ogłoszonego w ramach Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.

Na liście znalazła się Gmina Tczów z wnioskiem pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Brzezinkach Starych”.

Celem Programu Olimpia jest poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej. Ma on za zadanie realizację cywilizacyjnej konieczności poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, w szczególności dzieciom – program ten idealnie wpisuję się w potrzeby stworzenia jak najlepszych warunków do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież szkolną jak również mieszkańców. Dzięki otrzymanemu wsparciu jesteśmy w stanie zrealizować tak ważną i długo oczekiwaną inwestycje, o które uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy wnioskowali wiele lat.

Zadanie będzie obejmowało budowę nowego obiektu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w miejscowości Brzezinki Stare, gmina Tczów. Obiekt zlokalizowany będzie na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzezinkach Starych. W ramach zadania zostanie wykonane zaplecze sanitarno- szatniowe zlokalizowane wewnątrz hali. Obiekt zostanie zaprojektowany i wykonany w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników, a przyjęte rozwiązania techniczno – funkcjonalne będą odpowiadać istniejącym standardom oraz będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Instalacje grzewcza do hali zostanie zaplanowana ze źródłem ciepła wykorzystującym energię odnawialną. W ramach przedmiotowego zadania zostanie zakupione niezbędne wyposażenie do hali oraz mobilna wirtualna strzelnica na min. 4 stanowiska. Szacowany całkowity koszt inwestycji będzie wynosił ponad 3 mln złotych.

Chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym przy tym projekcie. Dziękuję Ministrowi Sportu i Turystyki Panu Kamilowi Bortniczukowi za program „Olimpia” oraz za dostrzeganie potrzeb Naszej Gminy. Dziękuję parlamentarzystom Ziemi Radomskiej bo po raz kolejny zadbali, aby środki trafiły również do mniejszej, mniej zamożnej gminy. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Pana Posła Andrzeja Kosztowniaka, który zawsze dostrzega problemy mieszkańców ziemi tczowskiej. Dziękuje z całego serca – powiedział Arkadiusz Baran Wójt Gminy Tczów.


Ułatwienia dostępu