BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Komunikat do mieszkańców gminy Tczów

Komunikat do mieszkańców gminy Tczów


W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą dowozu dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy
Tczów w roku szkolnym 2023/2024, polegającą na równoczesnym kursowaniu, od dnia 12 lutego
2024 roku dwóch autobusów szkolnych na w/w trasach, uprzejmie informujemy, że wykonawca
w postaci firmy MAT-BUS Michał Warzecha świadczy swoje usługi bez podstawy prawnej, bowiem
łącząca strony umowa na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Tczów została z nim skutecznie
rozwiązana z dniem 10 lutego 2024 roku.
Wójt Gminy Tczów, wobec bezprawnego zachowania w/w firmy, podjął wszelkie kroki prawne
zmierzające do uregulowania tej sytuacji pod kątem zabezpieczenia komfortu i bezpieczeństwa
dzieci korzystających z autobusów szkolnych, zawiadamiając o powyższym zachowaniu wykonawcy
szkoły, rodziców małoletnich dzieci oraz organy ścigania w celu wszczęcia odpowiednich
postępowań wobec w/w firmy.
Jedynym uprawnionym wykonawcą świadczącym na rzecz gminy Tczów usługi dowozu dzieci
do szkół jest firma Lin – Trans Marcin Linowski.

Ułatwienia dostępu