BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Komunikat dotyczący włączenia syren alarmowych

WÓJT GMINY
26-706 Tczów

Tczów, dnia 27.02.2024 r.

Komunikat
dotyczący włączenia syren alarmowych

Wójt Gminy Tczów informuje, że w dniu 29 lutego 2024 roku w godz. 9:00 do 15:00
zgodnie z informacją Starosty Zwoleńskiego zostanie sprawdzony System Alarmowania
i Ostrzegania Ludności na terenie powiatu zwoleńskiego.
W związku z powyższym w tym dniu i godzinach zostanie przeprowadzona głośna próba
syren alarmowych, które zostały zainstalowane na budynkach oświatowych w Brzezinkach
Starych i Janowie oraz na budynku Urzędu Gminy w Tczowie.
Prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.

Na oryginale podpisał
Wójt Gminy Tczów
Arkadiusz Baran

Ułatwienia dostępu