BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zwoleniu

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Zwoleniu, w związku
z występowaniem na terenie kraju licznych ognisk grypy ptaków u ptactwa dzikiego wywołanych przez wysoce zjadliwy wirus grypy H5N1 oraz informacją opublikowaną przez Głównego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu przypadków infekcji wśród kotów domowych, spowodowanych tym samym wirusem, prosi o  upowszechnienie  zaleceń, dotyczących ograniczenia do minimum ryzyka przeniesienia zakażenia na ludzi.

Zaleca się:

 • właścicielom zwierząt domowych – ograniczanie kontaktu zwierząt domowych
  (np. rasy myśliwskie, koty wychodzące) z chorym/martwym dzikim ptactwem,
  a w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych u zwierząt
  udanie się ze zwierzęciem do lekarza weterynarii,
 • utrzymywanie, jeśli to możliwe, kotów w domach. Ewentualne wypuszczenie zwierzęcia na balkon, taras powinno być poprzedzone myciem podłoży z użyciem standardowych detergentów,
 • zapobieganie kontaktu kotów z obuwiem, które używane jest poza domem,
 • karmienie kotów pożywieniem pochodzącym wyłącznie ze znanych źródeł,
 • przestrzeganie podstawowych zasad higieny w kontakcie ze zwierzętami,
 • unikanie kontaktu z dzikim ptactwem,
 • stosowanie środków ochrony osobistej w przypadku osób pracujących w jakimkolwiek kontakcie z  drobiem/ptactwem
 • zwracanie uwagi na wystąpienie objawów grypopodobnych takich jak gorączka, kaszel, zapalenie spojówek i inne,
  a w przypadku pojawienia się niepokojących objawów należy skontaktować się z  lekarzem.

https://www.wawa.piw.gov.pl/wp-content/uploads/2023/06/ZASADY-OCHRONY-BIOLOGICZNEJ-OSOB-I-ZWIERZAT-W-ZWIAZKU_Z_HPAI.pdf

    


Ułatwienia dostępu