BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej

Przed budynkiem Urzędu Gminy Tczów stoi nowy maszt, na którym dumnie powiewa flaga Rzeczypospolitej Polskiej.

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Celem projektu jest zjednoczenie mieszkańców naszego kraju i zachęcenie ich do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami.

Montaż ww. obiektu to efekt zaangażowania oraz aktywnego włączenia się mieszkańców Gminy Tczów w akcję internetowego głosowania. To wówczas – wspólnymi siłami – udało się zebrać wymaganą liczbę głosów poparcia dla realizacji wspomnianego projektu właśnie w naszej gminie. Za sprawą wykazanej przez lokalną społeczność patriotycznej postawy, „biało-czerwona” dumnie będzie powiewać przy budynku Urzędu przez cały rok.

Serdecznie dziękujemy organizatorowi przedsięwzięcia – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – za ideę, która wzmacnia poczucie patriotyzmu i zachęca do dumy z bycia Polakami.

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, 21.10.2022 r., Tczów.


Ułatwienia dostępu