BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Przypominamy o obowiązkowych ochronnych szczepieniach przeciwko wściekliźnie!

Obowiązkowe ochronne szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Od 31 grudnia 2021 r., na obszarze zagrożonym wystąpieniem wścieklizny u zwierząt, obowiązuje nakaz szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia nr 49 Wojewody Mazowieckiego. Powiat Zwoleński jest obszarem zagrożonym!

Zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r., poz. 1075 t.j.), psy powyżej 3 miesiąca życia podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

 

Uchylanie się od obowiązku ochronnego szczepienia psów i kotów przeciwko wściekliźnie skutkuje nakładaniem kar grzywny przez odpowiednie organy.


Ułatwienia dostępu