BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 października 2023 r., znak: WOOŚ-II.420.70.2021.MBR.47

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia
10 października 2023 r., znak: WOOŚ-II.420.70.2021.MBR.47 w sprawie wystąpienia
do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o zajęcie stanowiska
w związku z przeprowadzaną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe
(z węzłem) – Puławy (węzeł „Bronowice” na obwodnicy Puław).


Załącznik:

Ułatwienia dostępu