BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Ogłoszenie – Protokół Wójta Gminy Tczów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 332/2 w obrębie Janów, gmina Tczów.

znak drogowy z napisem janów

Ogłoszenie – Protokół Wójta Gminy Tczów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki
o nr geodezyjnym 332/2 w obrębie Janów, gmina Tczów.


Ułatwienia dostępu