BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Ogłoszenie w sprawie zalecenia ograniczeń podlewania ogródków przydomowych oraz trawników z sieci wodociągowej

OGŁOSZENIE
w sprawie zalecenia ograniczeń podlewania ogródków przydomowych oraz trawników z sieci wodociągowej

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537) oraz w związku z bezdeszczową pogodą, wzrostem zagrożenia pożarowego oraz zapewnieniem wody pitnej do prawidłowych warunków bytowych Wójt Gminy Tczów zwraca się do mieszkańców gminy o ograniczenie nadmiernego poboru wody z gminnej sieci wodociągowej.

W związku z powyższym prosi się o zaprzestanie podlewania ogródków przydomowych, trawników oraz napełniania basenów. Wszystkich mieszkańców prosi się o wyrozumiałość oraz oszczędne gospodarowanie wodą.

Nierozważne korzystanie z wody może spowodować jej niedobór lub pogorszenie jakości.

Wójt Gminy Tczów
Arkadiusz Baran

Ułatwienia dostępu