BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Pismo GDDKiA dotyczące znaków granicznych

GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Zwoleniu przesyła w pismo dot. znaków granicznych w ciągu drogi krajowej nr 12 w celu rozpropagowania w sołectwach.

Ułatwienia dostępu