BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Profilaktyka Jodowa

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Gminy Tczów oraz lista punktów dystrybucji tabletek jodku potasu

Wydawanie preparatu w punktach wydawania nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

Lokalizacja punktów wydawania preparatu jodku potasu:

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zlokalizowany w miejscowości Tczów 28 – przypisane miejscowości: Brzezinki Nowe, Podzakrzówek, Tczów, Wilczy Ług, Wincentów;
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rawicy, Rawica-Kolonia 12 – przypisane miejscowości: Kazimierzów, Rawica Józefatka, Rawica Kolonia, Rawica Nowa, Rawica Stara, Tynica;
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Janowie, Janów 28A – przypisane miejscowości: Borki, Janów, Józefów, Lucin;
 4. Biblioteka Publiczna w Bartodziejach, Bartodzieje 64 – przypisane miejscowości: Bartodzieje, Brzezinki Stare, Julianów.

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Gminy Tczów

 1. Jedna osoba z gospodarstwa może odebrać preparat dla członków rodziny (by nie tworzyć kolejek).
 2. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia.
 3. Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
 4. Nie ma możliwości przyjęcia preparatów jodowych na obszarze obiektów wydawania. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza obiektem wydawania.
 5. Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.

DAWKOWANIE TABLETEK ZE STABILNYM JODEM ZALEŻY OD WIEKU. ZASTOSOWANIE DAWKI WIĘKSZEJ LUB MNIEJSZEJ OD ZALECANEJ MOŻE ZAGROZIĆ ZDROWIU.

 1. Noworodki do 1 miesiąca życia (12,5 mg jodu) – ¼ tabletki
 2. Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat (25 mg jodu) – ½ tabletki
 3. Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, (50 mg jodu) – 1 tabletka
 4. Dorośli, osoby w podeszłym wieku (do 60 lat) i dzieci w wieku powyżej 12 lat (100 mg jodu) – 2 tabletki
 5. Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek) (100 mg jodu) – 2 tabletki

Wskazania do stosowania:

Jodek potasu jest wskazany do stosowania w przypadku katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę po spożyciu lub inhalacji substancji radioaktywnej. Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze. Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki najlepiej w ciągu 2 godzin od momentu wystawienia na działanie promieniowania. Wystarcza jednorazowe podanie zalecanej dawki.

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
 • Nadczynność tarczycy;
 • Zapalenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplmentemią);
 • Choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowe zapalenie skóry Duhringa).

Ułatwienia dostępu