BIP Gmina Tczów Unia Europejska

PRZEDŁUŻENIE TRZECIEGO STOPNIA ALARMOWEGO CRP I DRUGIEGO STOPNIA ALARMOWEGO NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

PRZEDŁUŻENIE TRZECIEGO STOPNIA ALARMOWEGO CRP
I DRUGIEGO STOPNIA ALARMOWEGO NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.


Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które przedłużają do 30 listopada 2023 roku obowiązywanie stopni alarmowych: 3. stopnia CHARLIE-CRP, 2. stopnia BRAVO na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej
infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 30 listopada 2023 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych:

  • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    – zarządzenie nr 364 z 31 sierpnia 2023 roku;
  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    – zarządzenie nr 363 z 31 sierpnia 2023;
  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO)wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 365 z 31 sierpnia 2023 roku.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

Stopień alarmowy CRP dotyczy zagrożenia atakami cyberterrorystycznymi; jest trzecim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. RCB wskazuje, że jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się natomiast w przypadku zaistnienia zwiększonego
i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem „zdarzenia o charakterze terrorystycznym”. Oznacza to, że służby mają informację
o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Wszelkie niepokojące nietypowe sytuacji oraz zagrożenia powinny być zgłoszone Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.


Ułatwienia dostępu