BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych.

Megafon na niebieskim tle.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że na stronie internetowej:

https://www.networks.pl/informacjeoplanowanychpomiarachpem/

publikowane informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!


Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu
z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz.
2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Adres do kontaktu: laboratorium@networks.pl


Ułatwienia dostępu