BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Protokół Wójta Gminy Tczów o wynikach konsultacji

Ogłoszenie – Protokół Wójta Gminy Tczów o wynikach konsultacji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. nr ZWO4460A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 751 w obrębie Tczów Średni”

Ogłoszenie – Protokół Wójta Gminy Tczów o wynikach konsultacji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : „Budowie […]

Ułatwienia dostępu