BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Trwa nabór zgłoszeń do Konkursu „Nasz Zabytek!”

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Mazowieckiego,

Z ogromną satysfakcją pragniemy Państwa poinformować o inauguracji
Konkursu „Nasz Zabytek”, organizowanego w Waszym regionie przez Fundację
Most the Most.

Jeżeli pragną Państwo przyczynić się do ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego
w swojej najbliższej okolicy, konkurs ten jest właśnie dla Państwa.

W ramach przedsięwzięcia jeden zabytkowy obiekt zostanie wyróżniony dotacją
w wysokości do 1 000 000 PLN przeznaczoną na jego rewaloryzację.

To Państwo, jako mieszkańcy, zdecydują, który obiekt zyska szansę na nowe życie.

Aby zgłosić obiekt do konkursu, prosimy o:

  1. Wybranie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków.
  2. Sprawdzenie, czy zabytek jest własnością publiczną.
  3. Opcjonalnie, dodanie zdjęcia zabytku – jest to dodatkowym atutem.
  4. Wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://mostthemost.pl/nasz-zabytek/. Możliwe jest także zgłoszenie telefoniczne pod numerami: + 43 22 47 55 111 lub +48 517 884 038.

Właściciel wybranego w konkursie zabytku uzyska od fundacji Most the Most wsparcie finansowe w wysokości do 1 miliona przeznaczone na jego rewaloryzację oraz dostosowanie do określonej w konkursie funkcji społecznej.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konkursie oraz do zaproszenia do niego Państwa znajomych i przyjaciół. Razem dbajmy
o nasze wspólne dziedzictwo kulturowe! Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października 2023 roku.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://mostthemost.pl/nasz-zabytek/ oraz pod wskazanymi wcześniej numerami telefonów.

Dlaczego warto się zaangażować?

Udział w konkursie „Nasz zabytek” to pierwszy krok, by wykreować i zrealizować swoje pomysły, pobudzić wyobraźnię, poczuć wpływ na własne otoczenie. Przekonać się, że nasze zaangażowanie przynosi namacalne i wspaniałe efekty. Każdy zgłoszony zabytek i pomysł mają szansę wygrać, a zgłaszający zostać lokalnym bohaterem. 

Ideą konkursu jest wzmacnianie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie, wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków. Celem, który Fundacja Most the Most chce uzyskać w perspektywie długofalowej jest aktywne użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalną społeczność. Fundacja planuje kontynuować współpracę z właścicielami obiektów przy współorganizacji wydarzeń. Uczestnicy dotychczasowych edycji konkursu pokazali, że chcą i potrafią zaangażować się w wybór lokalnych zabytków do rewaloryzacji i wykreowanie dla nich nowej funkcji społecznej.

O Fundacji Most the Most

Fundacja Most the Most jest organizacją non-profił powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja Most the Most angażuje się w te działania realizując zadania w obszarze związanym z kulturą. Jej misją jest bowiem budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Fundacja inicjuje zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Fundacja Most the Most wspiera projekty, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby, w których tworzenie i realizację włączona jest społeczność lokalna.

Kontakt dla mediów:

Róża Zabojszcz
roza.zabojszcz@mostthemost.pl
+48 532 390 627


Ułatwienia dostępu