BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Zgłoś projekt do V edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM)

Na różowym tle, duży napis czekamy na Twój pomysł w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. Nad nim znajduje się napis zmieniaj z nami mazowsze. W lewym dolnym rogu: Zgłoś projekt do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza od 6 grudnia 2023 r. do 21 stycznia 2024 r. bom.mazovia.pl

Zgłaszając projekt, promując go i zachęcając do głosowania każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego ma realną szansę na realizację swoich pomysłów.

Harmonogram V edycji BOM

 • od 6 grudnia 2023 r. do 21 stycznia 2024 r. – nabór projektów;
 • od 22 stycznia do 5 kwietnia 2024 r. – ocena projektów;
 • do 18 kwietnia 2024 r. – informacja o wynikach oceny projektów;
 • do 2 maja 2024 r. – 14 dni od dnia opublikowania informacji o wynikach oceny projektów – odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;
 • do 23 maja 2024 r. – Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania oraz ogłoszenie listy projektów poddawanych pod głosowanie;
 • od 24 maja do 23 czerwca 2024 r. – głosowanie;
 • do 4 lipca 2024 r. – ogłoszenie wyników głosowania w formie uchwały.

Jak zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

 1. Zastanów się, co chcesz zmienić na Mazowszu.
 2. Zapoznaj się z zasadami zgłaszania projektów na bom.mazovia.pl
 3. Wypełnij formularz zgłoszenia projektu.
 4. Zbierz poparcie dla swojego projektu u minimum 50 mieszkańców województwa mazowieckiego w formie listy elektronicznej lub papierowej.
 5. Zgłoś projekt w formie elektronicznej albo wyślij pocztą, złóż osobiście w siedzibie urzędu lub w delegaturze.

Możesz zgłosić projekt

 • inwestycyjny o maksymalnej wartości 1 200 000 zł brutto
 • nieinwestycyjny 240 000 zł brutto

Projekt składany do BOM musi być

 • zgodny z zakresem zadań województwa
 • możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego
 • ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców województwa
 • zrealizowany na nieruchomości, do której województwo posiada tytuł prawny, jeżeli jest to projekt inwestycyjny.

Więcej informacji na bom.mazovia.pl


Ułatwienia dostępu