BIP Gmina Tczów Unia Europejska

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKÓW O DODATEK OSŁONOWY!

Informacja dotycząca Dodatku osłonowego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 , termin składania wniosków do 30 kwietnia 2024r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczowie informuje, iż w związku z brakiem ogłoszenia Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska określającego wzór wniosku o dodatek osłonowy na rok 2024 nie ma obecnie możliwości przyjmowania wniosków o dodatek osłonowy. Apelujemy o nieskładanie wniosków o dodatek osłonowy na nieobowiązujących wzorach. Złożenie wniosku na niewłaściwym druku będzie skutkowało koniecznością jego ponownego złożenia.

 Informacja o wydaniu i ogłoszeniu rozporządzenia określającego wzór wniosku o dodatek osłonowy będzie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

 

Wszelkich informacji dotyczących dodatku osłonowego udzielamy telefonicznie pod numerem 48 676-82-97 bądź w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.


Ułatwienia dostępu