BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Wójt Gminy Tczów zawiadamia o odwołaniu od decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Herb Gminy Tczów

Wójt Gminy Tczów zawiadamia strony, o odwołaniu ZWO4460A od decyzji GPR.6733.7.2023 z dnia 27.10.2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o. o. nr ZWO4460A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Tczów Średni, gmina Tczów, dz. nr ewid.: 751 na postawie złożonego wniosku przez: P4 Sp. z o. o., ul. Wynalazek 1, 02 – 677 Warszawa, działającą przez Pełnomocnika Panią Małgorzatę Truszewską  ul. Jasna 1 m 308, 00 – 013 Warszawa.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się:

– w siedzibie Urzędu Gminy w Tczowie w Referacie Gospodarki Przestrzennej
i Rolnictwa, pokój 22 w godz. 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku,
– na stronie: https://www.bip.tczow.akcessnet.net/index.php?idg=4&id=719&x=123&y=94 .


Ułatwienia dostępu