BIP Gmina Tczów Unia Europejska

ZARZĄDZENIE NR 11.2024 WÓJTA GMINY TCZÓW z dnia 31 stycznia 2024 r.w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

Herb Gminy Tczów

ZARZĄDZENIE NR 11.2024
WÓJTA GMINY TCZÓW

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.


Treść Zarządzenia oraz załączniki:


Ułatwienia dostępu