BIP Gmina Tczów Unia Europejska

ZARZĄDZENIE NR 68.2023 WÓJTA GMINY TCZÓW z dnia 15 września 2023 r.

Herb Gminy Tczów

ZARZĄDZENIE NR 68.2023
WÓJTA GMINY TCZÓW
z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Tczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2024”.


Ułatwienia dostępu