BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w obrębie Janów, gmina Tczów

znak drogowy z napisem janów

Zarządzenie Wójta Gminy Tczów

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 332/2 w obrębie Janów, gmina Tczów


Informacje w dokumencie do pobrania:

Ułatwienia dostępu