BIP Gmina Tczów Unia Europejska

Zarządzenie Wójta Gminy Tczów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w obrębie Rawica, gmina Tczów

Znak drogowy z napisem RAWICA

Zarządzenie Wójta Gminy Tczów

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnym 785/4, 789/2 w obrębie Rawica, gmina Tczów


Informacje w dokumencie do pobrania:

Ułatwienia dostępu